NVDF

Bli med i nettverket av dommere

Volleyball og sandvolleyball i Norge

Norges Volleyballdommerforening - NVDF

Bli medlem

Som medlem i NVDF er du med i et nettverk av dommere innen volleyball og sandvolleyball i Norge

Medlem i NVDF

Som medlem er du med i nettverket av dommere. Medlemmer betaler årlig medlemskontigenten.

Vedtekter

NVDF sine vedtekter vedtatt av årsmøtet 4. april 2014

Årsmøtet

Årsmøtet holdes årlig i NVDF. Årsmøtet er åpent for alle dommere, men det er kun medlemmer som har stemmerett

Norges Volleyballdommerforening NVDF 2018

 

Org.nr. 894 805 072

 

kontakt@nvdf.org