Årsmøtet

Årsmøtet i NVDF

Årsmøtet er NVDF's øverste organ og avholdes årlig.

Årsmøtet er beslutningsdyktig uavhengig av antall fremmøtte.

Årsmøtet i NVDF 2018

publ. 4.4.2018

 

Sted: Comfort Hotell, Trondheim

Dato: 6. 4. 2018

Tidspunkt: etter dommermøtet (ca 21:00)

 

Saksdokumenter

Innkalling og sakliste

 

Årsberetning 2016

Årsberetning 2017

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2017 ' Balanse 2017

Utkast til vedtektsendring

Vedtekter

Vedtatt av årsmøtet 4. april 2014

Vedtekter for Norges Volleyballdommerforening (NVDF)

Norges Volleyballdommerforening NVDF 2018

 

Org.nr. 894 805 072

 

kontakt@nvdf.org

 

Protokoll fra årsmøter