Medlemmer

Medlem i NVDF

Som medlem er du med i nettverket av dommere i Norge.

 

Betalende medlemmer får;

-Eksklusiv FOX 40-fløyte med NVDF-logo

-Magnet (for feste av dommermerke)

 

Styret arbeider med flere medlemsgoder for medlemmene.

Send gjerne dine innspill til styret på flere ønskede medlemsgoder.

Kontakt oss

Medlemskontigent

Som medlem betales medlemskontigent til NVDF, fastsatt av årsmøtet

Medlemmer som etter purring ikke betaler kontigenten blir strøket fra medlemslisten. Som dommer 1 får du første året gratis som medlem.

Ønsker du medlemsfløyte må medlemskontigenten uansett betales.

Satser kontigent (2017)

 

Dommer 1/ region sandvolleyball

Dommer 2

Dommer 3/ Nasjonal sandvolleyball/ Internasjonale

 

Betales til NVDF: kontornr. 0539.78.39674

kr. 100,-

kr. 200,-

kr. 400,-

Æresmedlem i NVDF

 

Ivar Bakken, Bergen

Medlemmer i NVDF, pr. februar 2017

 

Norges Volleyballdommerforening NVDF 2018

 

Org.nr. 894 805 072

 

kontakt@nvdf.org