Bli medlem

Bli medlem

Som medlem er du med i nettverket av dommere

Bli medlem i NVDF

Skjema for innmelding av nye medlemmer i NVDF


(kvittering på innsendt innmelding vises nederst på denne siden)


 
 
 
 
 
 
Ja
Nei
 
Dommer 1
Dommer 2
Dommer 3
Internasjonal
Ingen
 
Region
Nasjonal
Internasjonal
Ingen
 
Ja (tilsendes når medlemskontigenten er betalt)
Nei takk
 
 
 

Spørsmål og svar:


Kan jeg bli medlem?

For å bli medlem må man ha dommerutdanning og en dommergrad som volleyball- eller sandvolleyballdommer, gitt av NVBF, eller annet nasjonalt forbund godkjent av styret i NVDF.


Jeg er ikke aktiv dommer, kan jeg likevell være medlem?

Som medlemmer godtas både nåværende og tidligere aktive dommere. Medlemmene betaler årlig en medlemskontingent, årlig fastsatt av årsmøtet. Som støttemedlem eller ikke-aktive dommere/ medlemmer betales minste sats.


Hva er æresmedlemmer?

Styret kan utnevne æresmedlemmer, som fritas for medlemskontingent.


Hvordan skjer utmelding av foreningen?

Utmelding av foreningen skal gjøres skriftlig til styret


Hva skjer om jeg ikke betaler medlemskontigenten?

Medlemmer som etter purring ikke betaler medlemskontingenten blir strøket fra medlemslistene. Ubetalt kontigent må betales før eventuelt nytt medlemskap gjenopptas.


Hva koster medlemskapet?

Se satser, vedtatt av årsmøtet


Andre spørsmål - kontakt styret
Norges Volleyballdommerforening - NVDF


Org.nr. 894 805 072


kontakt@nvdf.org