Medlemmer

Medlem i NVDF

Som medlem er du med i nettverket av dommere i Norge.


Betalende medlemmer får;

-Eksklusiv FOX 40-fløyte med NVDF-logo

-Magnet (for feste av dommermerke)


Styret arbeider med flere medlemsgoder for medlemmene.

Send gjerne dine innspill til styret på flere ønskede medlemsgoder.

Kontakt oss

Medlemskontigent

Som medlem betales medlemskontigent til NVDF, fastsatt av årsmøtet

Medlemmer som etter purring ikke betaler kontigenten blir strøket fra medlemslisten. Som dommer 1 får du første året gratis som medlem.

Ønsker du medlemsfløyte må medlemskontigenten uansett betales.

Satser kontigent (2017)


Dommer 1/ region sandvolleyball

Dommer 2

Dommer 3/ Nasjonal sandvolleyball/ Internasjonale


Betales til NVDF: kontornr. 0539.78.39674

kr. 100,-

kr. 200,-

kr. 400,-

Æresmedlem i NVDF


Ivar Bakken, Bergen

Medlemmer i NVDF, pr. februar 2017


Norges Volleyballdommerforening - NVDF


Org.nr. 894 805 072


kontakt@nvdf.org